Serwis Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w Lublinie, Zamościu, Chełmie oraz w całym woj. lubelskim

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów Z Niepełnosprawnością Ruchową, w Tym Z Afazją Oraz dla Uczniów Ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami "Krok Za Krokiem" w Zamościu

Strona www: www.szkola.spdn.pl
miejscowość: Zamość
Lubelskie / powiat Zamość / gmina Zamość

ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość
tel. 84 639 90 31


Komentarze

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 2019
Polityka Prywatności